Notulen van de najaarsvergadering van kring Eindhoven gehouden te veldhoven op 23 september 2009

 

Aanwezig:

Het kringbestuur: F. Melgert(voorzitter), A.Bekkers,S.Haasen,A.van Heijst,N.Verhappen,M.de Vries, H.Merks(notulisten)DA M.Sierstema

Afwezig G.van Gastel en H.van Zon

De verenigingen: Aalst(paarden en pony’s),Budel(paarden),Budel Schoot(pony’s),Eindhoven(paarden en pony’s),rsvh Heeze(paarden en pony’s)ex eco Heeze(paarden en pony’s),Leende st.petrus(paarden en pony’s),Maarheeze(paarden en pony’s),Nijnsel(paarden en pony’s),Nuenen(pony’s),Oerle(paarden),Soerendonk(pony’s),Son st.cornelius(pony’s),Son sonse heide(paarden),St.Oedenrode(paarden en pony’s),Veldhoven hsv(paarden en pony’s),Waalre(paarden en pony’s),Zeelst(paarden)

 

1.Opening

Om 20.15 opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen welkom en vraagt hen de presentielijst te tekenen. De agenda wordt vastgesteld.

 

2.Notulen jaarvergadering 4 maart 2009

Redactioneel

Er zijn geen opmerkingen over de inhoud en de tekst van de notulen. De notulen worden derhalve goedgekeurd onder dank van de samensteller.

Naar aanleiding van

Aanwezig verenigingen  Oerle pony’s was aanwezig

Punt 6 :de 0,50 euro cent van uit de regio is goedgekeurd. Te laat betalen komt onder financiën.

Punt 8: losrijden bij de vem , er is een gesprek geweest met de vem ,je kunt binnen losrijden en droogstappen in het bos.

De notulen worden goedgekeurd.

 

3.Mededelingen / ingekomen stukken

3.1.Er is bericht van verhindering ontvangen van de verenigingen: Rv.St.Clemens Nuenen,Rv de Korze Veldhoven, Pc de Hinnekers Oerle, PSV de Pikeurtjes Sterksel,Rv Nederwetten, Rv St.Cornelius  Son,Egrv,St.George,SCH,geldropse jagertjes Geldrop,

3.2.Aanstaande zondag organiseert rv de sonse heide een springwedstrijd o.l.v. Piet raaijmakers Sr. voor de klasse B. De Hr. Bert van Wanrooij geeft een uiteenzetting van deze wedstrijd.

Dit idee is ontstaan vanuit de jury. De beoordeling in de klasse B is op stijl en dat vind niet iedere ruiter prettig en krijgen een hekel aan deze beoordeling. Bert heeft aan Piet raaijmakers en Lois Konings en medewerkers die hier dichtbij staan gevraagd om een andere opzet te maken voor de klasse B en daar zijn 6 criteria’s van op papier gezet zoals: waarom zo het parcours, de tijd, wendingen, punten er wordt een protocol in gevuld door Piet raaijmakers en krijgt de ruiter mee naar huis.

3.4 In Heeze is een nieuwe rijvereniging gestart onder de naam Ex Eco

Er heerst al jaren onmin in de rijvereniging te Heeze. De Hr. Sjef Roovert van de KNHS en Frits Melgert van uit het kring bestuur zijn in augustus wezen praten met de personen die de nieuwe vereniging op willen starten. Rian Slinger geeft een korte uitleg namens Ex Eco.

We hebben er veel zin in om te starten met deze nieuwe vereniging en willen graag naar 25 leden groeien en binnen 3 jaar uitgroeien naar 45 leden of meer.Er wordt buiten gereden want de manege in Heeze is van RSVH Heeze.

3.5 De Geldropsejagertjes gaan fuseren met St.George de aanloop gesprekken zijn gaande.

3.6 1 kring en een 1 regio krijgen vanuit de KNHS een opleiding aangeboden hoe werkt een goed bestuur. Kring Eindhoven en regio Utrecht mogen aan deze opleiding deel nemen.

3.7 Afgelopen augustus is bij de VEM een kür op muziek verreden ter voorbereiding op de kampioenschappen ze hadden gehoopt op ongeveer 25 ruiters maar het zijn er maar 9 geworden. Het is bij de deelnemers zeer enthousiast ontvangen en er is besloten om dit volgend jaar weer te organiseren en wel op 1 augustus.

3.8 Bixie: eind september zou de kring een bixie wedstrijd organiseren maar deze gaat niet door en wijken uit naar eind maart 2010. Degene die hadden ingeschreven en betaald krijgen hun geld terug gestort.

 

4.Finacieen

In de wintermaanden is van uit de kring een spring en dressuur clinic georganiseerd deze wordt betaald vanuit de regio, de regio stelt ieder jaar een bedrag van 500,00 euro beschikbaar voor opleidingen.

De regio heeft goed keuring geven voor verhoging van 0,50 euro cent de vergoeding bedraagt nu 1,75 euro.

Alle open staande rekeningen zijn betaald, de stelling blijft wel niet betaald niet starten op de regio kampioenschappen.

 

5.Concoursagenda winter 2009/2010

Er worden wat op en aanmerkingen gemaakt op de kalender.

Waarom kan de maand september niet op de zomer en winter kalender vermeld worden, in september worden vaak ook indoor wedstrijden verreden en het zou fijn zijn als deze ook op de winterkalender vermeld worden. Er wordt afgesproken om dit na te vragen bij de regio.

Springen pony’s zijn maar 4 selectie wedstrijden waarom geen 5.. Er zijn maar 4 verenigingen die een springwedstrijd hebben aangevraagd dus kunnen we er geen 5 van maken.

Irene bosrakkers moet Irene Bosruiters zijn

20 en 21 februari pony’s springen vervalt

De hart van brabantcup kan die op de kalender vermeldt worden?

Nee dat gaat niet er is een groep mensen die die wedstrijden organiseert en vermeld die op hun vraagprogramma. Op de site van de hart van brabantcup kun u zien wanneer deze wedstrijden verreden worden.

Er gaat wel eens wat fout met de aanvraag van de wedstrijd kalender vanuit de kring naar de regio, de secretaresse stuur altijd de kalender naar de verenigingen om te kijken of dat er alles goed opstaat voordat de kalender naar de regio gaat en gaat er vanuit geen bericht dan staat er alles goed op vermeld maar het gebeurd regelmatig dat na een paar maanden(omdat ze geen goedkeuring krijgen van de KNHS)dat de wedstrijd er verkeert op staat en dat is zeer vervelend voor beide partijen. Er wordt besloten dat de vereniging die een wedstrijd organiseert een akkoord mailtje stuurt daarna kan er niets meer verandert worden.

St.Oedenrode vraagt waarop worden selectie bepaald wie die organiseert?

Antwoordt: er zijn randvoorwaarden waar een vereniging aan moet voldoen zie spelregels.

En verder beslist het kring bestuur,

Kunnen de regiokampioenschappen niet op een ander tijdstip plaats vinden dan midden in de vakantie?

Antwoordt: dit is moeilijk te realiseren om dat er gekeken moet worden naar knhs-regio-kring

De knhs bepaalt de datum van de hippiade en daar tussen moet tijd zitten om de inschrijvingen en coupons te verwerken zo ook met de regio kampioenschappen en de kring.

Regio Brabant heeft nu de pech dat ze laat zitten met de vakantie en zo heeft iedere regio daar wel eens mee te maken. Volgend jaar staan de regio kampioenschappen een weekend eerder gepland namelijk het eerste weekend van de bouwvak vakantie en niet zoals afgelopen jaar midden in de bouwvak vakantie.

Bij de VEM is het te klein om los te rijden en droog te stappen kan hier iets aan gedaan worden?

Antwoordt: geen commentaar meer dit punt wordt afgesloten.

Nannie geeft aan dat de ruiters vaak slecht worden bereikt en informatie niet bij de ruiters bekend is deze geven vaak de reactie dit weten wij niet hoe kan dit.

Vaak moet ze achter de coupons aan vooral bij de paarden en dan is het geen coupon niet starten. Het zou fijn zijn als het vraagprogramma van de kampioenschappen bij de ruiters terecht komt zodat ze zelf weten hoe het zit. Daar staat duidelijk de sluitings datum in waarop de coupons binnen moeten zijn  en dan zijn ze zelf verantwoordelijk.

Afmeldingen voor de kampioenschappen graag via de mail en niet mondeling of via de telefoon.

 

6. Schriktraining

Er wordt verschillend over gedacht de een is voor de ander ziet het niet zitten er wordt gestemd en de meerderheid is voor er wordt besloten om een voorstel te doen vanuit het bestuur.

 

7. Rondvraag

Budel Piet Verberne: Er zitten vaak dezelfde jury’s kan hier niet een betere spreiding in komen?

Antwoordt: wij als kring hebben alleen invloed op de selectie wedstrijden daar mag de jury maar een maal de zelfde klasse jureren. Het is belangrijk dat er gekeken wordt naar de kwaliteit van de jury je hoeft niet altijd buiten de kring in kring in kring Eindhoven zitten vele goede jury’s. en als vereniging bekijken dat je niet ieder jaar dezelfde jury vraagt.

Irene/Bosruiters Kees Rijk: Het was een super goed regio kampioenschap alleen was er een amazone die de 3e prijs had en geen strik heeft gehad was dit de bedoeling?

Antwoordt: dit was niet de bedoeling er waren te weinig strikken maar de ruiters die geen strik hebben gehad krijgen die als nog nagestuurd.

Zo krijgen alleen de kampioenen een strik waarom de nummers 1,2,3 enz. navenant de verdeel sleutel zoals bij een gewonen wedstrijd?

Antwoordt: Marieke zal dit mee nemen naar de DA vergadering.

Nuenen Jan Donze: Als je in wilt schrijven via inschrijfsysteem zit de wedstrijd binnen de korste keren vol kan de kring daar wat aan doen?

Antwoordt: Dit is al vaker besproken maar als het om selectie gaat mogen ze de ruiters uit de kring niet weigeren maar de ruiter moet wel inschrijven voor de sluitings datum daarna mag je de ruiter weigeren, verder kan je als vereniging de ruiter er op wijzen dat ze tijdig inschrijven.

HSV Veldhoven: was het percentage groot van afmeldingen naar de regio kampioenschappen?

Antwoordt: nee dat was zeer klein

De een moet fuseren om het hooft boven water te houden en de ander richt een nieuwe vereniging op hoe kan dit?

Antwoordt: Er is een uitzondering gemaakt voor de afdeling Heeze. Sjef Roovert is uitgenodigd bij de nieuwe op te richten vereniging en Sjef heeft Frits weer uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, de andere vereniging uit Heeze heeft Sjef niet uitgenodigd of benadert en niets laten weten verder willen we dit laten rusten Frits kan hier verder niets mee.

Annemiek van Heijst: willen jullie er voor zorgen dat ik tijdig de jury lijst gemaild krijg.

 

8. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde , bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun komst en inbreng, Hij sluit de vergadering rond 22.00 uur.